شركت تعاوني صدف دانه چيني ني ريز توليد كننده پودر سنگ و سنگ دانه بندي صادراتي و جديد التاسيس مي باشد-همچنين توليد كننده پودر مش كه در صنايع رنگ سازي وداروسازي و آرايشي كاربرد دارد

كارخانه سنگ كوبي شركت تعاوني صدف دانه چيني ني ريز در سال 1390 با مشاركت بانك محترم توسعه تعاون فعاليت خود را آغاز كرد .مدير عامل شركت آقاي حميدرضا خازن مي باشد . اين كارخانه در حال حاضر توليد كننده پودر سنگ و سنگ دانه بندي  سفيد صادراتي مي باشد وتوليد سنك دانه بندي سياه نيز در آينده نزديك در دستور كار اين مجموعه قرار دارد.

کلمات کلیدی :

با ما در تماس باشید

  • آدرس:استان فارس شهرستان ني ريز -ابتداي جاده جعفرآباد بعد ازكارخانه رينگ اسپورت نور ني ريز
  • ایمیل: chini.neyriz@gmail.com
  • تلفن: 09177329821

درباره ما

شركت تعاوني صدف دانه چيني ني ريزدر سال 1388توسط آقاي حميدرضا خازن مدير عامل شركت با شماره ثبت 986 در اداره ثبت اسناد شهرستان ني ريزاز توابع استان فارس به ثبت رسيد كه متشكل از يك تيم هفت نفره مي باشدو در سال 1390 اقدام به احداث كارخانه سنگ كوبي در شهرستان ني ريز ابتداي جاده جعفرآباد نمود.